Hej Laholm – för den nyfikne och aktive

”Platsens historia är människornas historia”

Det är människor, enskilda personer eller grupper av människor som bygger och utvecklar samhället och det är människor som fyller det med innehåll. Allt skapas av personer som naturligtvis är olika, har olika förmågor, olika drivkrafter och olika roller, men alla bidrar.

På vår utställning i sommar, ”Laholmare förr och nu”, visar vi en del personer som alla bidragit till att skapa platsen eller fyllt den med innehåll. Det är bland annat entreprenörer, idrottspersonligheter, mediafolk, sjukvårdande människor och kulturpersonligheter. Men också personer som i sin gärning och trots olika bakgrund och drivkrafter förenats i samma ambitioner. Det är egentligen fel att lyfta fram enskilda personer på en utställning men jag gör ett undantag för det är tre personer, varav två som jag var personlig bekant med i min ungdom, som jag ändå vill nämna särskilt. Det innebär inte att jag på något sätt förminskar övriga som är porträtterade.

Tre starka och framstående kvinnor med väldigt skiftande bakgrund och levnadsförutsättningar och med olika politiska idéer. En var högerpartist, en var liberal och en var socialdemokrat. Så visst fanns det förutsättningar för att tänka och tycka olika men de förenades i en strävan om rättvisa och människors lika värde och inte minst att skapa ett samhälle som gav barnen den plats till trygghet och omsorg som barn har rätt till. Det var så dessa omvittnat starka personligheter engagerade sig och inte bara politiskt utan även i Röda korset och Rädda barnen och när det gällde att skaffa trygga hem för finska krigsbarn.

I de tider vi lever nu, med motsättningar och främlingsfientlighet borde vi lyssna mer på historien och se hur de människor som verkligen var olika kunde förenas i sin strävan att inte bara tänka rätt utan handla rätt.

Nils Danred